De medewerkers van Oliehandel Van Aalst gaan bewust om met zaken die het milieu aangaan. Zo hebben wij maatregelen getroffen om ons afval zoveel mogelijk te beperken. Recycling en het verantwoord afvoeren van verpakkingen en producten hebben daarom onze aandacht.

PROFIEL

Van Aalst Oliehandel B.V. is een vanuit Zuid-Holland opererend familiebedrijf, dat brandstoffen, smeermiddelen en aanverwante artikelen levert aan klanten in de hele regio. Deze worden geleverd op locatie bij (onbemande) tankstations of bij de eindgebruiker met eigen transportmiddelen volgens de wensen en specificaties van de klanten. Hierbij gaan kwaliteit, dienstverlening en veiligheid hand in hand.

VEILIGHEID

Wij werken volgens de hoogst mogelijke veiligheidsnormen. De aard van onze producten vraagt ook om een duidelijk beleid op het gebied van veiligheid en milieu en dit is dan ook een prioriteit bij ons. Wij voldoen aan alle gestelde veiligheidsvoorschriften voor het afleveren van brandstof en onze tankwagen-  en vrachtwagen chauffeurs zijn in het bezit van ADR- en VCA-certificaten.

Dit resulteert in veiligheid voor onze medewerkers, klanten en de werk- en leefomgeving.

KIWA-ISO 9001

KIWA heeft het ISO 9001-2000-certificaat aan Oliehandel Van Aalst toegekend. Dit betekent dat onze onderneming voldoet aan vastgelegde internationale eisen. Deze eisen omvatten een kwaliteitsniveau dat zowel voor de dienstverlening als voor onze producten geldt. Dat wij dit KIWA-ISO-kwaliteitssysteemcertificaat als brandstofhandel hebben verkregen, onderscheidt ons in de markt.

Dit certificaat omvat ons totale werkgebied voor wat betreft de brandstoffen, smeermiddelen, technische ondersteuning, vakkennis en het bieden van een optimale service.

MILIEU

De medewerkers van Oliehandel Van Aalst gaan bewust om met zaken die het milieu aangaan. Zo hebben wij maatregelen getroffen om ons afval zoveel mogelijk te beperken. Recycling en het verantwoord afvoeren van verpakkingen en producten hebben daarom onze aandacht.

HISTORIE

2005 tot heden

Het familiebedrijf Van Aalst Oliehandel exploiteert diverse tankstations en de medewerkers bieden u dagelijks een ruim assortiment aan brandstoffen en smeermiddelen, vaste en mobiele tanks en andere aanverwante producten met de grootst mogelijke service, flexibiliteit én bereikbaarheid.

2003

Er wordt een nieuw kantoorpand met ruime opslagmogelijkheden, een tankstation en een wasstraat gebouwd op het ITC-bedrijventerrein in Hazerswoude, de huidige locatie. Ook wordt het aantal tankstations geleidelijk aan uitgebreid. 

1988

Zoon Wim van Aalst neemt de onderneming over van Arie en Ab van Aalst en zet de groei van de onderneming verder voort.

1950

Sinds 1950 zijn de activiteiten hierin verder uitgebreid door het toenemende gemotoriseerde verkeer. De stookolielevering wordt uitgebreid naar het totale pakket van brandstoffen en opslagmiddelen bij klanten. Ook wordt dan een eerste pompstation geopend én wordt er een tankwagen aangeschaft voor het vervoer over de weg naar de klanten.

1935

In 1935 komen daar de olieleveranties bij,waarbij het veelal gaat om stookolie.

1920

Willem van Aalst is ca. 1920 gestart als beurtvaartschipper te Leiden. Beurtvaart is een vorm van scheepvaart, waarbij passagiers, vracht en vee volgens een dienstregeling langs een traject over het water worden vervoerd.
Hij richt zich hierbij voornamelijk op de scheepvaart. Hij legt zich ook toe op het leveren van andere goederen die schippers nodig hebben. Dit is service van de zaak.